PAP & Gustafsson

Start

Debutant.nu


Vi recenserar regelbundet skandinaviska debutböcker.


Mörkret därinnanför

Varje kapitel i Morten Holm Andersens bok startar med en kursiv text. Ofta liknar det nyhetsurklipp, vilka rapporterar om hästar som har skadats och i vissa fall dött, runt om på Jylland. Historierna är baserade på verkliga skeenden och höljda i mystik, då man aldrig fann någon förklaring till det inträffade.

Men grundhistorien handlar om Svend, en lite isolerad man efter en skilsmässa

[ ... ]

Stå där man står

Att sätta en boktitel kan vara svårt. Ska man försöka sammanfatta sin bok, koncentrera den ned till ett par ord? En titel som Arbeidsnever ger onekligen associationer till en viss sorts litteratur. Frågan är om associationen är den rätta.

I titelnovellen lever Trygve tillsammans med sin gravida sambo och hennes far. Tillsammans med honom jobbar han också på det lokala bryggeriet.

[ ... ]


Per Andreas Persson är författare, skribent och genusvetare. Han har gett ut två novellsamlingar: Jeg går nå og kommer aldri mer tilbake (2002) och Gud er glad i Norge (2007), på Tiden Forlag. Per Andreas har publicerat ett flertal artiklar och reportage i tidningar och tidskrifter. Han har bland annat gått på "Forfatterstudiet" i Bø samt "Fagforfatterstudiet" på Högskolan i Oslo.
Han tar nu en master i sakprosa på Högskolan i Vestfold.

Marcus Gustafsson är författare och medievetare. Han debuterade 2006 med romanen En överlevnadsdagbok på förlaget Natur & Kultur. Han har en master i mediavetenskap från Universitetet i Bergen där han fördjupade sig i film och berättelseteori. Marcus har också gått på "Forfatterstudiet" i Bø och på "Fagforfatterstudiet" på Högskolan i Oslo.